Presentació       Rutes guiades       Informació del parc       Contacte      


LES MURALLES IBÈRIQUES DEL TURÓ EL MONTGRÒS

2012.04.19

fortificació ibèrica del Turó del MontgròsEl conjunt ibèric medieval  del Turó del Montgròs es troba al municipi del Brull. Es va descobrir al 1974 i es creu que data del segle V a.c. Actualment s’ofereixen visites guiades.

Ocupa un espai entre cingles amb vistes idònies per a desenvolupar la funció de defensa. des d’aquest indret es controla una de les vies d’entrada ala Plana de Vic, a través del coll Formic.

L’ocupació humana del Montgròs remunta a voltants del segle XI a.c. En aquell temps els humans s’agrupaven en petites comunitats amb una relació superior a la de tribu. Eren sedentaris i practicaven l’agricultura i la ramaderia. Utilitzaven diversos metalls i feien utensilis de ceràmica.

Els elements defensius són les estructures més antigues i van ésser construides pels ibers. Més tard,  a l’edat mitjana, es va reutilitzar afegint-hi habitacles. En aquest recinte, en èpoques de crisi s’aplegavalla població que vivia disseminada per la vall iels seus recursos, com ara bé, ramats.


Leave a comment