Presentació       Rutes guiades       Informació del parc       Contacte      


L’aigua, observació i anàlisi de l’estat ecològic

2012.04.12

Adreçat a:
model 1 :Alumnes de 3r, 4t, D’ESO

Model2: Alumnes de Batxillerat

Objectius:

  • Conèixer el cicle de l’aigua en relació al consum i ús humà.
  • Anàlisi de la funcionalitat d’una depuradora
  • Conscienciar als joves sobre la importància de la preservació de l’estat dels rius.
  • Aprendre a observar l’entorn amb una mirada analítica i crítica, utilitzant els coneixement adquirits per a extreure pròpies conclusions
  • Apropament al mètode científic
  • Adquirir hàbits pràctics del dia a dia per a col·laborar en la sostenibilitat i millora dels nostres hàbitats.

Descripció o programa:

Els joves realitzaran un estudi de camp, per tal de treballar els coneixements com aautèntics científics. Essent  protagonistes de tot el procés.
Presentació del taller

  • Explicació de l’estudi  que es realitzarà, plantejament d’hipòtesi i mètodes d’anàlisi
  • Treball de camp
  • Conclusions

L’activitat té una durada de 3h
Nombre d’alumnes per taller: grup classe.

Lloc:
Conca hidrogràfica del riu Congost (Llerona)

Dates:
Durant el curs escolar a partir del 19 de setembre

Horari:
A determinar pel centre.

Preu:

50

Com concretar-la:
Posa’t en contacte amb nosaltres laura@guiadelmontseny.com
Telèfon: 633652194


Leave a comment