Presentació       Rutes guiades       Informació del parc       Contacte      


AMBIENTS AQUÀTICS

2012.04.05

Els ambient aquàtics són idonis per al desenvolupament de molts espècies, ja que molts invertebrats presenten la fase larvari aquàtica. A més a més  les conques d’alguns rius  formen part de rutes migratòries d’aus.

Mamífers: rata d’aigua, visó americà

Aus: merla d’aigua, cuereta torrentera, blauet

Amfibis i rèptils: granota comuna, granota roja, tritó pirinenc,tritó jaspiat, tritó del Montseny, tortuga d’aigua

Peixos: truita de riu, barb de muntanya

Invertebrats: tetragnatha extensa, perla marginata,llimac,espiadimonis,carnc de riu


Leave a comment