Presentació       Rutes guiades       Informació del parc       Contacte      


FAUNA
La fauna del Montseny comprèn espècies adaptades als diferents ambients que trobem al parc. Així la vegetació , altitud,humitat, sòl… componen un mosaic de paisatges on cada espècie troba el seu racò. Així trobem espècies típiques mediterrànies a les parts més baixes i espècies de terres centreeuropees en les parts més altes.

Actualment s’han descrit més de 270 espècies de vertebrats, i que cada cop que se’n fa un estudi d’invertebrats s’inventarien noves espècies en la zona, tot i que els científics parles de més de 900 espècies fins al moment.

A continuació exposarem les espècies segons l’hàbitat on es trobin:

 

A més a més podem trobar moltes curiositats en les espècies estudiades

Leave a comment